วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2555

โน้ตเพลง

เพลงเขมรไทรโยค

ลาวเสี่ยงเทียน ๒ ชั้น
 
ท่อน ๑
----
----
-ลลล
ซลดํซ
---ฟ
-ม--
-ร-ม
ซรมซ
----
----
-ลลล
ซลดํซ
---ฟ
-ม--
-ร-ม
ซรมซ
---ม
-ร-ซ
--ดร
มรดล
--ดํล
ซมซล
-ดรม
-ร-ด
-ม-ร
-ด-ม
--ดร
มรดล
--ดํล
ซมซล
-ดรม
-ร-ด

ท่อน ๒
----
----
ซลซม
ซรมซ
----
----
ซลซม
รดมร
----
----
ซลซม
ซรมซ
----
----
ซลซม
รดมร
-ม-ร
-ด-ม
--ดร
มรดล
--ดํล
ซมซล
-ดรม
-ร-ด
-ม-ร
-ด-ม
--ดร
มรดล
--ดํล
ซมซล
-ดรม
-ร-ด
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น